Candra Hospitality, gevestigd aan Westplein 12, 3016BM, Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.candra-hospitality.nl Westplein 12, 3016BM, Rotterdam +31853031586

Persoonsgegevens die wij verwerken
Candra Hospitality verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@candra-hospitality.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Candra Hospitality verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Candra Hospitality analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Candra Hospitality verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Candra Hospitality neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Candra Hospitality) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Candra Hospitality bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie)

Verwerkingsnummer: VB001 > Afdeling: Marketing >  Verwerkte persoonsgegevens: Naam, E-mailadres > Categorie persoonsgegevens: Reguliere persoonsgegevens > Categorie betrokkenen: Klanten > Gegevensbron: Website > Doel: Periodiek informeren via nieuwsbrief > Waar opgeslagen: Laposta > Wie heeft toegang: Afdeling marketing > Grondslag: AVG- Toestemming > Verwerkers Extern: Laposta > Vestiging verwerker: Nederland > Bewaartermijn: Tot uitschrijving > Veiligheidsmaatregelen: Autorisaties, dubbele opt-in.

Verwerkingsnummer: VB002 > Afdeling: Administratie >  Verwerkte persoonsgegevens: Naam, E-mailadres, Adresgegevens, KVK, BTW-nummer > Categorie persoonsgegevens: Reguliere persoonsgegevens > Categorie betrokkenen: Klanten > Gegevensbron: persoonlijk contact, > Doel: Factuur verzenden > Waar opgeslagen: Rompslomp > Wie heeft toegang: Afdeling Administratie > Grondslag: AVG- Overeenkomst > Verwerkers Extern: Rompslomp > Vestiging verwerker: Nederland > Bewaartermijn: 7 jaar > Veiligheidsmaatregelen: Gegevens beveiligd met wachtwoord en SSL

Verwerkingsnummer: VB003 > Afdeling: Administratie >  Verwerkte persoonsgegevens: Naam, E-mailadres, Adresgegevens, KVK, BTW-nummer > Categorie persoonsgegevens: Reguliere persoonsgegevens > Categorie betrokkenen: Klanten > Gegevensbron: persoonlijk contact, > Doel: Offerte verzenden > Waar opgeslagen: Rompslomp > Wie heeft toegang: Afdeling Administratie > Grondslag: AVG- Overeenkomst > Verwerkers Extern: Rompslomp > Vestiging verwerker: Nederland > Bewaartermijn: 7 jaar > Veiligheidsmaatregelen: Gegevens beveiligd met wachtwoord en SSL

Verwerkingsnummer: VB004 > Afdeling: Administratie >  Verwerkte persoonsgegevens: Naam, E-mailadres, Adresgegevens, KVK, BTW-nummer > Categorie persoonsgegevens: Reguliere persoonsgegevens > Categorie betrokkenen: Klanten > Gegevensbron: persoonlijk contact, > Doel: Klanten bestand > Waar opgeslagen: Rompslomp > Wie heeft toegang: Afdeling Administratie > Grondslag: AVG- Overeenkomst > Verwerkers Extern: Rompslomp > Vestiging verwerker: Nederland > Bewaartermijn: 7 jaar > Veiligheidsmaatregelen: Gegevens beveiligd met wachtwoord en SSL

Verwerkingsnummer: VB005 > Afdeling: Administratie >  Verwerkte persoonsgegevens: Naam, E-mailadres, Adresgegevens, KVK, BTW-nummer > Categorie persoonsgegevens: Reguliere persoonsgegevens > Categorie betrokkenen: Leveranciers > Gegevensbron: persoonlijk contact, > Doel: leveranciers bestand > Waar opgeslagen: Rompslomp > Wie heeft toegang: Afdeling Administratie > Grondslag: AVG- Overeenkomst > Verwerkers Extern: Rompslomp > Vestiging verwerker: Nederland > Bewaartermijn: 7 jaar > Veiligheidsmaatregelen: Gegevens beveiligd met wachtwoord en SSL

Verwerkingsnummer: VB006 > Afdeling: Marketing >  Ip-adressen > Categorie persoonsgegevens: Reguliere persoonsgegevens > Categorie betrokkenen: klanten > Gegevensbron: website > Doel: Website statistieken > Waar opgeslagen: Google Analytics > Wie heeft toegang: Afdeling Administratie > Grondslag: AVG – Toestemming > Verwerkers Extern: Google Analytics > Vestiging verwerker: Ierland > Bewaartermijn: 14 maanden > Veiligheidsmaatregelen: Gegevens beveiligd met wachtwoord en SSL

Delen van persoonsgegevens met derden
Candra Hospitality verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Candra Hospitality gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Candra Hospitality en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@candra-hospitality.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Candra Hospitality wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Candra Hospitality neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@candra-hospitality.nl.

Voor overige vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen of onze algemene voorwaarden lezen.